Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Foilseacháin > Síntiúis Pholaitiúla – Fógra do Tríú Páirtithe

Síntiúis Pholaitiúla – Fógra le haghaidh Tríú Páirtithe

Síntiúis Pholaitiúla – Fógra le haghaidh Tríú Páirtithe

Is gá do dhaoine aonaracha, páirtithe/grúpaí etc, seachas páirtí polaitiúil cláraithe, atá gníomhach i gcúrsaí polaitiúla nó in aon fheachtasaíocht eile maidir le polasaí nó feidhmeanna ag aon údarás áitiúil nó aon chomhlacht poiblí eile, ina ndílsítear feidhmeanna i dtaca le rialtas áitiúil, is gá dóibh cloí le riachtanais ar leith faoin Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999, arna leasú. Tugtar ‘tríú páirtithe’ ar na daoine seo sa reachtaíocht.

 

Aon duine aonair nó aon eagraíocht a shíleann gur féidir go mbaineann na forálacha tríú páirtí leosan, ba chóir dóibh dul i dteagmháil le:

 

 

Anne Marie Crawford,

Seirbhísí Corparáide

Guthán 074 91 72208;

 

Rphost:[email protected]

 

Is gá deimhniúcháin, dearbhúcháin reachtúla agus ráitis tríú páirtí a chur chuig Comhairle Contae Dhún na nGall faoin 21 Márta 2022, ar a dhéanaí.

 

Féach na Treoirlínte do Thríú Páirtithe maidir le Síntiúis chun Críocha Polaitiúla

(Doiciméad i mBéarla) Guidelines for Third Parties Concerning Donations for Political Purposes