Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Seirbhísí > Déan teagmháil linn

Déan teagmháil linn

 

Thig leat dul i dteagmháil lenár Lárionad Seirbhísí Custaiméara más mian leat níos mó eolais a fháil faoi aon cheann dár gcuid seirbhísí, más mian leat scéala a chur chugainn nó más mian leat gearán a dhéanamh chuig Comhairle Contae Dhún na nGall. 

 

Tá muid ag súil le cluinstin uait agus déanfaidh muid ár seacht ndícheall cuidiú leat i dtaca le do cheist.

 

Cuir scairt ar: 074 91 53900

 

Rphost: [email protected]

 

 

Cuir Scéala chugainn ar líne

 

Is féidir leat scéala a chur chugainn faoi ábhair ar nós dumpáil mhídhleathach, poill i mbóthar nó ainmhí marbh ar an bhóthar ar an Chóras Tuairiscithe ar Líne.   

 

Leis seo a dhéanamh beidh uimhir ghuthán póca de dhíth ort. Cuir isteach d’uimhir ghuthán póca le cód pearsanta aitheantais a fháil.  Nuair a gheobhaidh tú an cód trí theachtaireacht téacs, cuir isteach an cód agus logáil isteach le do scéala a chur chugainn.

 

 

 

 

Lasmuigh d'uaireanta oifige, i gcás éigeandála amháin

 

Taobh amuigh d'uaireanta oifige, agus i gcás éigeandála amháin, cuir scairt ar:

 

  • 074 91 72288 don tSeirbhís Bóithre nó

 

  • 1850 278 278 le haghaidh Uisce Éireann nó 

  

  • 112 nó 999 le haghaidh Seirbhísí Éigeandala Dóiteáin

 

 

 

 

Ionaid Seirbhísí Poiblí

Buail isteach chuig aon Ionad Seirbhísí Poiblí:

 

Ar oscailt Dé Luain go dtí an Déardaoin 9.00am go dtí 5.00pm, agus Dé hAoine 9.00am go dtí 4.30pm

Druidte ag am lóin gach lá 12.30pm go dtí 1.00pm

Druidte ar Laethanta Saoire Bainc

 

 

Teach an Chontae, An Chearnóg, Leifear, Co. Dhún na nGall, F93 Y622

 

Droim Lonachair, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall, F94 DK6C

 

Bóthar Ghaoth Dobhair, An Clochán Liath, Co. Dhún na nGall, F94 H4CF

 

Bóthar Mhálanna, Carn Domhnach, Co. Dhún na nGall, F93 YV1N

 

Bóthar Niall T Bléine, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, F92 TNY3

 

An Phríomhshráid, Baile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall, F92 TD0P

 

 

 

 

Seirbhísí

 

 

 

 

 

 

An Oifig Cumarsáide

Frances Friel

Oifigeach Cumarsáide

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall 

F93 Y622

Guthán: 074 91 53900

Rphost: [email protected] 

 

 

An Oifig Vótaíochta

 

An tUas. Sharon Gill

An Oifig Vótaíochta

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall

F93 Y622

Guthán: 074 91753900

Rphost: [email protected]

 

 

 

 

An tAonad Cuimsiú Sóisialta

 

An Comhordaitheoir Cuimsiú Sóisialta 

Charles Sweeney  (seirbhís labhartha ar fáil i nGaeilge)

Pobal, Forbairt agus Fiontraíocht

Comhairle Contae Dhún na nGall

Ionad Seirbhíse Poiblí Bhaile na nGallóglach

Baile na nGallóglach

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9153900

Rphost: [email protected]

 

 

 

An tAonad um Bailiú Ioncaim

 

An tAonad Bailiú Ioncaim

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall

F93 Y622

Guthán: 074 91 72234 nó 074 91 72247

 

Is féidir fiosrúcháin a dhéanamh fosta, maidir le cúrsaí bailiú ioncaim agus sin amháin, trí theacht isteach chuig an oifig s'againne in aon cheann de na hIonaid Seirbhísí Poiblí, mar seo a leanas:

 

Ionad Seirbhísí Poiblí Charn Domhnach

 

074 93 73737   nó   074 93 73775

 

Ionad Seirbhísí Poiblí an Chlocháin Léith

 

074 95 61309   nó   074 95 61364

 

Ionad Seirbhísí Poiblí Leitir Ceanainn

 

074 91 94218   nó   074 91 94205

 

Ionad Seirbhísí Poiblí Dhún na nGall

 

074 97 24409   nó   074 97 24405

 

Ionad Seirbhísí Poiblí Bhaile na nGallóglach

 

074 91 53900

 

Teach an Chontae, Leifear

 

074 91 72513   nó   074 91 72538

 

 

 

 

 

 

An tIonad Cultúrtha Réigiúnach

 

An tUas. Jeremy Howard

Bóthar an Phoirt

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

F92 C8HD

Guthán: 074 9129186

Rphost: [email protected] 

 

 

 

 

 

An tOifigeach Feasachta Timpeallachta

An tUas. Suzanne Bogan

Comhairle Contae Dhún na nGall

Ionad Seirbhísí Poiblí Leitir Ceanainn

Bóthar Neil T Bléine

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

F92 TNY3

Guthán: 074 91 53900

Rphost: [email protected]

 

 

 

An tSeirbhís Dóiteáin

 

An tUas. Seosamh Mac an tSagairt

An Príomh-Oifigeach Dóiteáin (Gníomhach)

Ceannáras na Seirbhíse Dóiteáin

Bóthar de Valera

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

F92 XV50

Guthán: 074 91 21676

 

 

 

 

An tSeirbhís Tréidliachta

An tUas. Charles Kealey

An Príomh-Oifigeach Tréidliachta

An Rannóg Tréidliachta

Comhairle Contae Dhún na nGall

Bóthar an Phiarsaigh

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

F92 WN66

Guthán: 074 91 26232

Rphost: [email protected] 

 

 

 

 

Cosaint Shibhialta

 

Bn. Uas. Edel Flynn

An tOifigeach Cosanta Sibhialta

An Ceannáras Cosanta Sibhialta

Bóthar an Iarnróid

Srath an Urláir

Co. Dhún na nGall

F93 X567

Guthán: 074 91 75665

Rphost: [email protected]

 

 

 

 

Foscadán do Mhadraí

 

Gleann Chartha

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

F92 WF38

Guthán: 074 91 25159


Ar oscailt gach lá seachas Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc 10.00am go dtí 2.00pm

 

 

 

 

 

Iarsmalann Chontae Dhún na nGall

 

An tUas. Judith McCarthy

Coimeádaí

An Bóthar Ard

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

F92 K123

Guthán: 074 9124613

Rphost: [email protected]

 

 

 

 

Máistrí Cuain

Ailt an Chorráin 

Guthán: 086 831 0121

 

An Caisleán Nua

Guthán: 086 8166151

 

 

 

 

Oifig Cartlainne Chontae Dhún na nGall

 

 

An tUas. Niamh Brennan

Cartlannaí

Ionad na dTrí Abhainn

Leifear

Co. Dhún na nGall

F93 PN3H

Guthán: 074 9153900

Rphost: [email protected]

 

 

 

 

Oifig Ealaíne Chontae Dhún na nGall

 

An tUas. Traolach Ó Fionnáin (seirbhís labhartha i nGaeilge)

Oifigeach Ealaíne

Cnocán na Rós

Leitir Ceanainn

F92 KP90

Guthán: 074 9153900

Rphost: [email protected]

 

 

 

 

Oifig Fiontair Áitiúil

 

Ionad Gnó an Chiste Fiontair / Enterprise Fund Business Centre

Baile Raithin

Leitir Ceanainn

Contae Dhún na nGall

F92 HP64

Guthán: 074 91 60735

Rphost:  [email protected]

 

Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall

An tUas. Joseph Gallagher

Oifigeach Oidhreachta

Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall

F93 X7PK

Guthán: 074 9153900

Rphost: [email protected]

 

 

 

 

Oifigeach Athchúrsála Dramhaíola

An tUas. Matthew Byrne

Comhairle Contae Dhún na nGall

Ionad na dTrí Abhainn

Leifear

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 76274

Rphost: [email protected] 

 

 

 

Oifigeach Rialacháin Dramhaíola

An tUas. Matthew Byrne

Comhairle Contae Dhún na nGall

Ionad na dTrí Abhainn

Leifear

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 76274

Rphost: [email protected] 

 

Rannóg na Gaeilge

 

Seirbhísí i nGaeilge

Seán Ó Daimhín

Oifigeach Seirbhísí Gaeilge,

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae,

Leifear

Co. Dhún na nGall

F93 Y622

Rphost: [email protected]

Guthán: 074 9153900

Forbairt na Gaeilge sa Phobal

Róise Ní Laifeartaigh

Oifigeach Gaeilge don Phobal

Ionad Seirbhísí Poiblí Leitir Ceanainn

Bóthar Neil T Bleine,

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 F92 TNY3

Rphost: [email protected]

Guthán: 074 9153900

 

 

Rialú an Truaillithe Uisce

An Lár-Shaotharlann

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 53900