Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Pobal > Maoiniú do do choiste

Maoiniú do do Choiste

Ar an leathanach seo tá eolas faoi fhoinsí óna bhféadfá maoiniú a fháil do do choiste pobail:

 

 

Scéim do Mhaoiniú Forbartha

Maoiniú fá choinne tograí pobail a chuireann leis an saol eacnamaíochta, sóisialta, cultúrtha, oidhreachta agus gníomhaíochtaí mar sin go háitiúil.

 

Ciste Forbartha na gComhaltaí

Is é atá i gCiste Forbartha na gComhaltaí ná foinse maoinithe atá beag ach solúbtha le cuidiú le coistí chun imeachtaí agus tograí pobail áitiúla a fhorbairt.

 

An Tionscadal Feabhsúcháin Pobail

Deontais le haghaidh Tograí Caipitil do Ghrúpaí Pobail

 

Maoiniú fá choinne Tograí Oidhreachta

Sonraí i dtaca le foinsí éagsúla maoinithe le haghaidh tograí oidhreachta.

 

Scéim Deontas Ealaíne

Maoiniú do dhaoine aonaracha agus do ghrúpaí atá i mbun tograí cruthaitheacha.

 

Clár Forbartha Tuaithe LEADER

Maoiniú chun tacú le forbairt inbhuanaithe i measc pobail tuaithe.

 

Féilte Réigiúnacha agus Imeachtaí Rannpháirteacha in 2018

Maoiniú chun tacaíocht a chur ar fáil do imeachtaí áitiúla pobail agus do imeachtaí agus do thograí a spreagfaidh an turasóireacht agus cuid le heispéiris na gcuairteoirí ar an chontae trí chinn scríbe I nDún na nGall a bheoú.

 

Maoiniú CAPITEN le haghaidh Féilte Mara agus Imeachtaí Mara

Maoiniú agus tacaíocht margaíochta le haghaidh féilte mara agus imeachtaí mara i nDún na nGall in 2019.