Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Táillí Pleanála

Táillí Pleanála

Cineál na forbartha / an táille a oibriú amach

 

Cineál

Cur Síos

Táille

Táille Coinneála

1

Teach cónaithe

€65 an teach

€2.50 ar gach méadar cearnach de spás comhláin urláir. €195.00 an táille is lú

2

Méadú beag / botháin

€34

€2.50 ar gach méadar cearnach de spás comhláin urláir. €102.00 an táille is lú

3

Foirgnimh/Struchtúir Thalmhaíochta

Foirgnimh - €1.00 do gach méadar cearnach de spás comhláin urláir thar 200 méadar cearnach ( 50 méadar cearnach i gcás foirgnimh le cúnna a choinneáil) Íostáille: €80.00.Uastáille: €300.00. Struchtúir eile (clais sadhlais /clais aoiligh, &rl - €80.00)

Foirgnimh - €3.00 do gach méadar cearnach de spás comhláin urláir thar 200 méadar cearnach ( 50 méadar cearnach i gcás foirgnimh le cúnna a choinneáil) Íostáille: €240.00. Uastáille: €900.00. Struchtúir eile (clais sadhlais /clais aoiligh, &rl - €240.00)

4

Foirgnimh eile nach bhfuil laistigh de chatagóir 1 - 3

€3.60 ar gach méadar cearnach de spás comhláin urláir atá le cur ar fáil.

 €80.00 an táille is lú

€10.80 ar gach méadar cearnach de spás comhláin urláir atá le cur ar fáil.

€240.00 an táille is lú

5

A. Úsáid talaimh le haghaidh diantalmhaíochta
B. Foraoiseacht bhunaidh
C. Athchur foraoise
D. Baint mhóna

€5.00 an heicteár

€5.00 an heicteár

€5.00 an heicteár. Íostáille €80.00

€5.00 an heicteár

€15.00 an heicteár

€15.00 an heicteár

€15.00 an heicteár. Íostáille €240.00

€15.00 an heicteár

6

A. Úsáid talaimh le haghaidh mianadóireachta / saothrú mianraí
B. Úsáid talaimh le haghaidh diúscairt dramhaíola

€50.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €500.00 an táille is lú


€50.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €500.00 an táille is lú

€150.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €1500.00 an táille is lú

€150.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €1500.00 an táille is lú

7

Úsáid talaimh le haghaidh carbhán, páirceáil d'fheithiclí nó stóráil oscailte

€50.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €80.00 an táille is lú

€150.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €240.00 an táille is lú

8

Umair / struchtúir a sholáthar le haghaidh cúiseanna stórála

€50.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €200 an táille is lú

€150.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh. €600.00 an táille is lú

9

Fógraí

€20 ar gach méadar cearnach de spás fógraíochta. €80.00 an táille is lú

€60 ar gach méadar cearnach de spás fógraíochta. €240.00 an táille is lú

10

Línte tarchuir lasnairde

€50.00 ar gach 1,000 méadar d'achar.

€80.00 an táille is lú.

€150.00 ar gach 1,000 méadar d'achar.

 €240.00 an táille is lú.

11

Galfchúrsa / Galf dhá mhaide

€50.00 an heicteár

€150.00 an heicteár

12

Reiligí

€50.00 ar gach heicteár. €200 an táille is lú

€150.00 an heicteár.

€600.00 an táille is lú

13

Forbairt nach dtagann faoi aon cheann de na cineálacha thuasluaite.

€10.00 ar gach 0.1 heicteár den tsuíomh.

€80.00 an táille is lú

€30.00 ar gach 0.1 heicteár.

€240.00 an táille is lú

 

 • Uastáille Imlíneach - €28,500.00
 • Uastáille Ceada - €9,500.00 (iarmhartach ar chead imlíneach)
 • Uastáille Coinneála - €125,000.00
 • Uastáille Ceada - €38,000.00
 • Íostáille iníoctha ag an iarratasóir leis an údarás pleanála i ndáil le cead pleanála - €34

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO