Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Foilseacháin > Plean Corparáideach 2020 - 2024

Plean Corparáideach 2020 - 2024

 

Leagann an Plean Corparáideach amach an treo straitéiseachdo Chomhairle Contae Dhún na nGall le linn tréimhse na Comhairle. Agus an Plean Corparáideach seo á ullmhú againn, chuir muid san áireamh tuairimí agus dearcadh réimse leathan páirtithe leasmhara, ar a n-áirítear comhaltaí tofa, baill foirne, eagraíochtaí comhpháirtíochta, úsáideoirí seirbhíse, custaiméirí agus an pobal i gcoitinne.

 

Is é atá sa phlean seo creat leathan gníomhaíochta do Chomhairle Contae Dhún na nGall chun fiontraíocht agus fás a thiomáint, chun tacú leis an fhorbairt eacnamaíochta agus cruthú fostaíochta, agus chun cur ar ár gcumas seirbhísí d’ardchaighdeán agus tacaíochtaí a chur ar fáil.

 

 

 

Corporate Plan Cover Plean Corporáideach 

Béarla

Coroporate Plan 2020-2024      

Download here.

 

 

Gaeilge

Plean Corparáideach 2020-2024

Íoslódáil anseo.