Donegal County Council Logo
Home > Services > Environment > Public Consultation

 

Donegal County Council proposed to carry out developments at the Údaras Industrial Estate in Derrybeg.

 

The proposed development is located in the Údaras Industrial Estate in Derrybeg, in the Glenties Municipal District. The development seeks to provide bring bank facilities for recycled glass, cans and textiles and storage for waste prevention and management with appropriate access, parking, signage and fencing.

 

The project will be carried out in accordance with the drawings associated with this application and will include:

 

 • New concrete access on which to locate the bring banks and provide safe access for the public and service vehicles
 • Fencing to the side and rear of bring bank
 • Signage related to access
 • Storage unit for waste prevention and management in the Glenties municipal District

The proposed plans will be available for inspection from Monday the 17th of January 2022 – Monday the 14th of February 2022.

 

Submissions and observations with respect to the proposed development, dealing with the proper planning and development of the area in which the development is situational may be made in writing to The Co. Secretariat, Donegal County Council, Lifford, County Donegal, F93 Y622 before 4:00pm on Tuesday the 1st of March 2022.

 

The Part 8 Planning Application can be viewed by clicking on the links below:-

-          Waste Management and Bring Bank Facility at Údaras na Gaeltachta, Derrybeg Industrial Estate - Part 8 Report

-          Appendix A – Planning Notice

-          Appendix B – Appropriate Assessment Screening Report

-          Appendix C – EIA Pre-Screening Report

-          Appendix D –Drawings

 

 

 

 

 

Bainistíocht Dramhaíola & Ionad Fág Anseo ag Eastát Tionsclaíochta Údarás na Gaeltachta, Doirí Beaga

 

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall forbairtí a dhéanamh ag Eastát Tionsclaíochta Údarás na Gaeltachta sna Doirí Beaga.

 

Tá an fhorbairt atá beartaithe suite in Eastát Tionsclaíochta an Údaráis i nDoirí Beaga, i gCeantar Bardasach na nGleanntach. Féachann an fhorbairt seo le banc fág anseo a chur ar fáil chun gloiní, cannaí agus teicstílí a athchúrsáil agus chun stóráil a chur ar fáil do chosc agus do bhainistíocht dramhaíola, chomh maith le rochtain, páirceáil, comharthaíocht agus fálú iomchuí.

 

Déanfar an tionscadal de réir na líníochtaí a bhaineann leis an iarratas seo agus beidh an méid seo a leanas san áireamh:

 • Limistéar coincréite nua a leagan do na bainc fág anseo agus rochtain shábháilte a chur ar fáil don phobal agus d’fheithiclí seirbhíse.
 • Fálú ar thaobh agus ar chúl an bhainc fág anseo
 • Comharthaíocht a bhaineann le rochtain
 • Ionad stórála le haghaidh cosc agus bainistíocht dramhaíola i gCeantar Bardasach na nGleanntach

 

Beidh na pleananna beartaithe ar fáil lena scrúdú ón Luan 17ú Eanáir 2022 go dtí an Luan 14 Feabhra.

 

Is féidir aighneachtaí agus tuairimí maidir leis an fhorbairt atá beartaithe, ag plé le pleanáil agus forbairt chuí an cheantair ina bhfuil an fhorbairt suite, a dhéanamh i scríbhinn chuig Oifig Rúnaíochta an Chontae, Comhairle Contae Dhún na nGall, Leifear, Contae Dhún na nGall, F93Y622 roimh 4.00pm ar an 1ú Márta 2022.

 

Is féidir Cuid 8 den Iarratas Pleanála a fheiceáil trí chliceáil ar na naisc thíos:-

-          Bainistíocht Dramhaíola agus Ionad Fág Anseo ag Eastát Tionsclaíochta Údarás na Gaeltachta, Doirí Beaga –Tuarascáil Cuid 8

-          Aguisín A - Fógra Pleanála

-          Aguisín B - Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí: Tuarascáil

-          Aguisín C - Measúnacht Tionchair Timpeallachta

-          Aguisín D - Líníochtaí

 

 


 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO