Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Táillí Forbraíochta > Iarratas a dhéanamh ar Laghdú sa Ghné Uisce

Eolas faoi Iarratas ar ranníoc uisce a laghdú mar chuid de Ranníocaíochtaí Forbartha i gCásanna áirithe

Eolas faoi Iarratas ar ranníoc uisce a laghdú mar chuid de Ranníocaíochtaí Forbartha i gCásanna áirithe

 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar laghdú?    Tá laghdú ceadaithe i gcás na bhForbairtí seo a leanas:

 
Forbairtí a fuair cead pleanála faoin Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2008-2012 (ar Thug an Chomhairle Cead Pleanála dóibh ar nó i ndiaidh 18 feabhra 2008):

 • 50% de Laghdú:  Forbairtí Tithe Aonaracha a ceanglaíodh le Grúpscéim Soláthair Uisce nach bhfuil faoi chúram na Comhairle, ach a úsáideann uisce poiblí agus ina ndearnadh ranníocaíocht de €1500 nó níos mó leis an nGrúpscéim.  
 • 100% de Laghdú:  Forbairtí a ceanglaíodh le Grúpscéim Soláthair Uisce nach bhfuil faoi chúram na Comhairle agus nach n-úsáideann uisce poiblí.

Forbairtí a fuair Cead Pleanála faoin Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 2006 (i.e. ar thug an Chomhairle Cead Pleanála dóibh idir an 1 Márta 2006 agus 18 Feabhra 2008): 

 • 100% de laghdú: Forbairtí a ceanglaíodh le Grúpscéim Soláthair Uisce agus nach n-úsáideann uisce poiblí.

Cén fhianaise atá de dhíth faoi choinne iarratas a dhéanamh ar laghdú?  

Ní mór d’iarratasóirí atá ag déanamh iarratais ar laghdú an fhoirm iarratais chuí a chomhlánú  Foirm Iarratais faoi choinne ranníoc uisce a laghdú mar chuid de Ranníocaíocht Forbartha. 

Ní gá litir chlúdaigh a chur isteach le d’iarratas.  
Tá sé riachtanach na míreanna seo a leanas a chomhlánú:

 • Uimhir Thagartha Pleanála.
 • Ainm, Seoladh agus uimhir theileafóin an Iarratasóra.  
 • Seoladh na Forbartha. .
 • Ainm na Grúpscéime.
 • An méid airgid a íocadh leis an Ghrúpa.
 • Ainm agus Seoladh Thionscnóir na Grúpscéime.
 • Síniú Thionscnóir na Grúpscéime.  

Seolfar ar ais foirmeacha iarratais nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán chuig an iarratasóir. Cá seolfaidh mé an tIarratas Comhlánaithe?   Seol d’fhoirm chomhlánaithe chuig:  
Rúnaí an Chontae, Seirbhís Uisce, Timpeallachta agus Éigeandála (Rannóg na nGrúpscéimeanna) Teach an Chontae, Leifear, Co Dhún na NGall.

Teil: 074 91 72222 Foirm Iarratais faoi choinne ranníoc uisce a laghdú mar chuid de Ranníocaíochtaí Forbartha   

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO