Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Rialú Cairéal

Rialú Cairéal

Alt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (nithe breise maidir le rialú cairéal)  

Tá críoch curtha ag Comhairle Contae Dhún na nGall lena scrúdú ar gach Cairéal laistigh den Chontae faoin Reachtaíocht Alt 261(a) (An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 – 2011).

Tá na Cinntí i dtaca leis na Cairéil seo le fáil ar Liosta na gCairéal, ar féidir amharc air tríd an nasc leis seo. 
Liosta na gCairéal


Is féidir gach Cairéal, a bhfuil Cinneadh déanta ina leith ag Comhairle Contae Dhún na nGall agus a bhfuil achomharc déanta ina leith chuig An Bhord Pleanála, is féidir iad a fheiceáil ar shuíomh idirlín an Bhoird. http://www.pleanala.ie/