Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Pleananna Forbartha, Oidhreacht Thógtha & Deontais

Pleananna Forbartha, Oidhreacht Thógtha & Deontais

TEN-T Variation picture

 

 

 

 • Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024

   

  Nóta maidir leis an Bheartas Fuinnimh Ghaoithe

   

  (Níl anseo ach nóta míniúcháin agus níl sé mar chuid de Phlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024)

   

  Le hOrdú arna dhéanamh an 5ú lá de Shamhain 2018 in imeachtaí ar a raibh Uimhir Thaifid 2018/533JR idir Planree Limited, an tIarratasóir, agus Comhairle Contae Dhún na nGall, an Freagraí, ordaíodh go ndéanfaí forálacha áirithe de Phlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 – ba iad sin Cuid 6.5(c) agus (f) de na caighdeáin Fuinnimh Ghaoithe atá i Roinn B: Aguisín 3, Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla agus Léarscáil 8.2.1 mar atá i bPlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 mar atá foilsithe – a scriosadh agus/nó a bhaint ó Phlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024. Ba cheart an Plean Forbartha a léamh i bhfianaise an Ordaithe atá i gceist, ar feitheamh aon athraithe a d’fhéadfaí a dhéanamh air amach anseo. 

   

  Arna dhátú an 5ú lá seo de Shamhain 2018.

   

  Comhairle Contae Dhún na nGall.

   

 

  

 •  Táille ar Shuíomh Folamh

 

 

 

Is é atá in Myplan.ie seirbhís eolais phleanála náisiúnta ar an idirlíon d'Éirinn.  Cuireann sé eolas ar fáil faoin Phlean Forbartha nó faoin Phlean Ceantair Áitiúil i do cheantarsa, chomh maith le heolas eile a bhaineann le cinnteoireacht phleanála. Is togra é de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil thar ceann na n-údarás áitiúil ar fad

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO