Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Seirbhísí > Bóithre > Fógraí Poiblí do Bhóithre / Druidim Bóithre

Fógraí Poiblí Bóithre / Bóithre Druidte

 

‌‌

Faoi Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, is féidir le húdarás bóthair, le hordú, bóthair poiblí a dhruid do thrácht ar feadh tréimhse sonraithe agus faoi réir coinníollacha sonraithe ar mhaithe le rás bóthair, chun oibreacha a dhéanamh nó ar chúis ar bith eile.

 

 

 

In Airteagal 12 de na Rialacháin um mBóithre 1994, leagtar síos na riachtanais maidir le tréimhsí fógra agus na tréimhsí inár féidir agóidí a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh orthu.

 

 

Iarratas a dhéanamh ar dhúnadh bóthair ar bonn sealadach

 

  • Ní mór iarratais ar dhúnadh bóthair ar bhonn sealadach a dhéanamh i bhfoirm scríbhinn agus é a sheoladh chuig Rannóg na mBóithre agus Iompair, Teach an Chontae, Leifear ar a laghad sé seachtaine roimh an dáta atá beartaithe an bóthair a dhruid chun go leor ama a thabhairt don Chomhairle a gcuid oibleagáidí a chomhlionadh.
  • Caithfidh sé a bheith luaite san iarratas an chúis atá le dúnadh an bhóthair, cá fhad a mbeidh an bóthair dúnta, cá bhfuil an bóthair atá le dúnadh agus bóthar malartach a thaispeáint mar aon le léarscáil agus fianaise go bhfuil arachas dliteanais phoiblí mar is ceart faighte.
  • Sula ndruidfear bóthar, caithfidh an Chomhairle fógra coicíse ar a laghad a thabhairt a léiríonn go bhfuil sé beartaithe acu an bóthar a dhruid agus sin a dhéanamh trí fhógra a chur i nuachtán nó dhó atá ar fáil sa cheantar agus fios a chur ar na gardaí áitiúla chomh maith.  Ní mór trí lá ar a laghad a fhágáil saor chun glacadh le hagóidí maidir leis an dúnadh bóthair atá beartaithe.
  • Caithfear fógra deiridh eile, a thugann sonraí faoi dhúnadh an bhóthair agus bealaí malartacha a fhógairt sna nuachtáin áitiúla ar a laghad seacht lá sula ndúnfar an bóthar.
  • Beidh dualgas ar an iarratasóir costais fógraíochta na Comhairle a íoc agus sin a dhéanamh roimh dháta tosaigh na hócáide.  

 

 

Seo thíos liosta de na bóithre atá dúnta go sealadach  i nDún na nGall faoi láthair:

 

 ‌