Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Pobal > Áiseanna Fóillíochta > Páirceanna Súgartha i nDún na nGall

Páirceanna Súgartha i nDún na nGall

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall freagrach as 46 pháirc súgartha ar fud an Chontae (8 bpáirc súgartha i limistéir na gComhairlí Baile san áireamh) a bhainistiú agus a rialú.   Oibríonn an tÚdarás go dlúth le grúpaí áitiúla leis na háiseanna seo a bhainistiú agus a chothabháil don phobal áitiúil chun timpeallacht shábháilte a sholáthar do pháistí le súgradh ann. Scrúdaítear na páirceanna súgartha go rialta lena chinntiú go n-aithnítear aon fhadhb sábháilteachta agus go ndéantar iad a réiteach chomh luath agus is féidir.

 

Féach cá háit a bhfuil na páirceanna seo suite ar an léarscáil, le do thoil. Léarscáil na bpáirceanna súgartha

 

Uimh.

Páirc Súgartha

1

Gleann Cholm Cille

2

Páirc an Mheala, Béal Átha Seanaidh + Trealamh Aclaíochta Lasmuigh

3

Droim an Chrainn, Bun Dobhráin

4

An Taobh Thiar, Bun Dobhráin

5

Domhan an Uisce, Bun Dobhráin

6

Naomh John Bosco, Baile Dhún na nGall

7

Cill Charthaigh

 

 

8

Cúil Dabhcha

9

Bun an Phobail

10

Páirc na Féile, Bun Cranncha

11

Clós Phádraig, Carn Domhnach

12

Mionpháirc Charn Domhnach

13

Baile Lifín

14

STS Mhainéar Uí Chuinneagáin

15

Páirc Baile Chnoc na Beairice agus Trealamh Aclaíochta Lasmuigh

 

 

16

STS Shrath an Urláir

17

Bóthar an Iarnróid, Srath an Urláir

18

Baile Suingean

19

Cúil na gCuirridín

20

Caisleán na Finne

21

Halla an Phoirt

 

 

22

STS Ailt an Chorráin

23

Baile an Átha, An Fál Carrach

24

An Choill, Na Gleannta

25

Cois Cuain, Gaoth Dobhair

26

Clós Mhuire, Gaoth Dobhair

27

Ionad na Cromleice, Port Nua

28

Toraigh

29

Ard an Rátha

30

STS an Chraoslaigh

31

Árainn Mhór

32

An Clochán Liath

 

 

33

Baile na nGallóglach

34

STS Ráth Mealtain

35

Ráth Mealtain

36

Ráth Maoláin

37

STS Ráth Maoláin

38

Tamhnaigh

39

Ard na Rí

40

Céide an Ghleanna

41

Páirc Baile Bhearnaird Mhig Loingsigh (Monarcha na Milseán)

42

Páirc Baile Bhearnaird Mhig Loingsigh (Áit Súgartha Eachtraíochta)

43

(Aura) Ionad Fóillíochta Leitir Ceanainn - Áit Súgartha

44

(Aura) Ionad Fóillíochta Leitir Ceanainn - Páirc Scátála

45

Páirc Baile Bhaile Mhic Cumhaill - Ionad Súgartha

46

Páirc Choill an Ghleanna - Ionad Súgartha

Nóta:  Aon damáiste nó aon loitiméireacht a dhéantar ag aon cheann de na páirceanna súgartha thuas, ba chóir sin a chur in iúl don Uas. Eamon Boyle, Comhairle Contae Dhún na nGall