Donegal County Council Logo
Baile > Deontais maidir le Bloic Lochtacha > Céim 2 – Faomhadh Deontais > Cá mhéad de dheontas atá ar fáil?

Céim 2 – Cá mhéad de dheontas atá ar fáil?

Nuair a mheastar oibreacha deisiúcháin a bheith riachtanach, d’fhéadfadh sé go gceadódh an t-údarás áitiúil deontas de suas le 90% den chostas faofa nó den chostas iarbhír, pé acu is ísle, faoi réir teorainneacha uasta.

Braitheann an costas uasta faofa ar an rogha deisiúcháin, mar a moladh sa tuairisc innealtóra s’agat, mar atá leagtha amach sa tábla thíos:

 

Rogha Deisiúcháin

Cur Síos ar Oibreacha Deisiúcháin

Uaschostas Faofa is mó (1)

Deontas is mó is féidir a íoc (1) (2) 

Rogha 1

An áit chónaithe ar fad a leagan go leibhéal na bunsraithe agus í a atógáil.

€275,000

€247,500

Rogha 2

Ballaí seachtracha a leagan agus a atógáil (duillí seachtracha agus duillí inmheánacha) anuas go bunsraith ar bhonn céimnithe agus iad a athrindreáil.

€220,000

€198,000    

Rogha 3

Ballaí seachtracha a leagan agus a atógáil (duillí seachtracha agus duillí inmheánacha) anuas go barr an bhonnra ar bhonn céimnithe agus iad a athrindreáil.

€210,000

€189,500

Rogha 4

Ballaí seachtracha a leagan agus a atógáil (duillí seachtracha amháin) anuas go barr an bhonnra ar bhonn céimnithe agus iad a athrindreáil.

€75,000

€67,500

Rogha 5

Duille seachtrach a leagan agus a atógáil ar bhallaí damáistithe amháin agus iad a athrindreáil.

€55,000

€49,500

  NÓTA: (1) Lena n-áirítear CBL (2) chan le bheith níos airde ná 90% den uaschosta faofa is mó, nó 90% den fhíorchostas ar na hoibreacha incháilithe, cibé acu is lú.   

 

 

<< SIA>

AR AGHAIDH >>

Ceisteanna Coitianta – Céim 2- Cá mhéad de dheontas atá ar fáil?

Ceisteanna Coitianta – Céim 2- Cá mhéad de dheontas atá ar fáil?

 

1.   An dtig liom uaschostas na rogha deisiúcháin a úsáid mar threoirlíne i dtaca leis na hoibreacha a phraghsáil leis an innealtóir agus/nó an conraitheoir s’agam?

Ní thig, nó in go leor cásanna, is ísle méid an deontais a cheadaítear ná an uasteorainn, ag brath ar mhéid na háite cónaithe agus an sórt oibreacha atá de dhíth. Trí mheastacháin a lorg, cuideoidh sé leat an luach is fearr is féidir ar airgead a fháil faoi choinne na n-oibreacha atá le déanamh.

 

2.   Cad é mar a bheidh a fhios agam cé na hoibreacha deisiúcháin atá de dhíth agus cén costas a bheas leo?

Tá an t-innealtóir ann le cuidiú leat. Déanfaidh seisean/sise Plean Oibreacha Deisiúcháin a ullmhú. Léireoidh an plean seo na mionsonraí i dtaca leis an obair atá de dhíth. Úsáid é le meastacháin a fháil ó chonraitheoirí agus le barúil a thabhairt duit de na costais a bheas i gceist.

 

3.   Cad é a tharlaíonn má cheadaítear méid deontais domh agus go rachaidh costais na hoibre in airde le linn na n-oibreacha?

Iarrtar ort a chinntiú go gclúdaíonn d’iarratas ar Fhaomhadh Deontais an obair ar fad atá de dhíth faoi choinne na rogha deisiúcháin atá molta don áit chónaithe s’agat. Nuair a thugtar an Faomhadh Deontais duit, cuirfear in iúl sa litir s’agat méid an chostais atá faofa. Is suim chríochnúil é an méid seo agus ní dhéanfar é a mhéadú. Is tú féin a bheas freagrach as aon chostais bhreise. 

<< siar  /  ar aghaidh >>

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna