Donegal County Council Logo
Home > Culture > County Museum > Publications

Publications

 

'UnCover & ReDiscover Your Locality' Booklet

 

 

In December 2020, Donegal County Museum was delighted to partner with Donegal Volunteer Centre to create the ‘UnCover & ReDiscover Your Locality’ community project. This community project encouraged the project participants to find out and share with us what they had they uncovered or rediscovered about their locality and their ancestors.  Heritage is a very broad term and includes natural, built and cultural heritage. The varied and eclectic submissions we received came from all over County Donegal, England and the USA and were complied into a booklet created and edited by Donegal County Museum.

 

We hope you enjoy this miscellany of eclectic and wonderful stories, poems and pictures from across County Donegal. This booklet was launched as part of National Volunteering Week in May 2021.

 

Download   ‘UnCover & ReDiscover Your Locality’ booklet from here  

 

 Uncover & ReDiscover Your Locality Booklet

 

or to read online here

 https://issuu.com/dcm2020/docs/uncover_rediscover_your_locality_booklet

 

We would especially like to thank John Curran and Eammon Bonner from the Donegal Volunteer Centre who enthusiastically encouraged, organized, supported and participated in the project.

Funding for this booklet was provided by the Community Resilience Fund as part of the Healthy Ireland KEEP WELL campaign.  Healthy Ireland is an initiative of the Government of Ireland with funding from the Healthy Ireland Fund and the Sláinte care fund delivered by Pobal.

 

 Copies of this ‘UnCover & ReDiscover Your Locality’ booklet are available for free in Donegal County Museum and at the Donegal Volunteer Centre.

 

To discover more about the work of the Donegal Volunteer Centre visit  

https://volunteerdonegal.ie/

https://www.facebook.com/donegalvolunteercentre

 

 

 For information on Healthy Irealnd initatives  see

https://www.gov.ie/en/campaigns/healthy-ireland

 

For information on Healthy Donegal visit:

 

http://www.donegalcoco.ie/community/healthydonegal

 

https://www.facebook.com/HealthyDonegal

 

https://www.instagram.com/healthy_donegal/

 

https://twitter.com/HealthyDonegal

 

 

 

 

Ó Choimhlint go Deighilt

Dún na nGall 1919 -1925

 

 

 

B’fhéidir go bhfuil an tréimhse 1912 – 1923 ar na tréimhsí is tábhachtaí i stair na hÉireann. Rinne na heachtraí a tharla le linn na mblianta sin athrú ó bhonn ar oileán na hÉireann agus d’fhág siad lorg buan ar pholaitíocht agus ar shochaí na hÉireann suas go dtí an lá inniu.

 

Sna blianta roimh an Chéad Chogadh Domhanda tháinig méadú ar an teannas idir an dream a bhí ag iarraidh fanacht san Aontas agus an dream a bhí ag iarraidh níos mó neamhspleáchais d’Éirinn. Bunaíodh dhá fhórsa a bhí in éadan a chéile – Óglaigh Uladh agus Óglaigh na hÉireann – agus bhí céim tugtha i dtreo cogadh cathartha in Éirinn.  Le tús an chogaidh cuireadh moill ar choimhlint ar bith a d’fhéadfadh tarlú ach ní raibh na ceisteanna leanúnacha réitithe.

 

A fhad is bhí an Chéad Chogadh Domhanda ar siúl chonacthas do dhream daoine gurbh é sin faill  na hÉireann agus d’eagraigh siad iad féin le neamhspleáchas a bhaint amach d’Éirinn.  I dtús ama níor éirigh le hÉirí Amach na Cásca 1916 ach bhí tionchar ag bearta na mBriotanach i ndiaidh an Éirí Amach agus go háirithe ag cur chun báis na gceannairí  ar dhearcadh an phobail agus tosaíodh ag tabhairt tacaíochta do na reibiliúnaigh.

 

Tharla Olltoghchán ar 14ú Nollaig  1918. Bhí méadú tagtha ar an tacaíocht do pháirtí Shinn Féin i ndiaidh an Éirí Amach agus mar gheall ar a bhfeachtas frith-choinscríofa. Bhain Sinn Féin  73 suíochán, na hAontachtaithe 26 agus Páirtí Parlaiminteach na hÉireann 6 cinn. Dhiúltaigh Teachtaí Parlaiminte Shinn Féin a suíocháin a ghlacadh in Westminster. Bhí bealach nua á réiteach arbh é an deireadh a bheadh leis Cogadh na Saoirse agus Cogadh na gCarad.

 

 

 

 

Is iad Caroline Carr agus Judith McCarthy, Músaem Contae Dhún na nGall, Rannóg an Chultúir, Comhairle Contae Dhún na nGall a scríobh agus a chuir in eagar an leabhrán seo.

 

Fuair an leabhrán seo tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán faoi thogra Dheich mBliana na gCuimhneachán Céad Bliain 2012-2023 agus ag Éire Ildánach 2017 - 2022 

 

Is féidir an treoir a íoslódáil saor in aisce ar

 

Ó Choimhlint go Deighil -Dún na nGall 1919 -1925 From Conflict to Division - Don

 

 

 

 

From Conflict To Division

Donegal 1919 -1925                   

 

 

The period 1912 – 1923 is perhaps one of the most important in Irish history. The events that occurred during this decade transformed the island of Ireland and have had a lasting legacy on Irish politics and society up to the present day.

 In the years leading up to the First World War, tensions between those who wanted to remain in the Union and those who wanted independence for Ireland increased. Two opposing forces were formed – the Ulster Volunteer Force and Irish Volunteers - and the stage was set for civil war in Ireland.  The onset of the War delayed any possible conflict but the ongoing issues had not been resolved.

 

 While the First World War was being fought, those who saw this as Ireland’s opportunity, organised themselves to secure Ireland’s independence.  The Easter Rising of 1916 was initially unsuccessful but the actions of the British in the aftermath of the Rising and in particular the executions of the leaders swung public opinion round to support the rebels.

 

A General Election took place on 14th December 1918. Support for the Sinn Féin party had increased following the Rising and also as a result of their anti-conscription campaign. Sinn Féin won 73 seats, the Unionists won 26 and the Irish Parliamentary Party won 6.  The Sinn Féin MPs refused to take their seats in Westminster. A new path was being set which would ultimately lead to the War of Independence and the Civil War.

 

This booklet was written and edited by Caroline Carr and Judith McCarthy, Donegal County Museum, Culture Division, Donegal County Council.

This booklet was supported by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media under the Decade of Centenaries 2012-2023 initiative and by Creative Ireland Programe 2017 -2022.

 

It is free to download from here  Ó Choimhlint go Deighil -Dún na nGall 1919 -1925 From Conflict to Division - Don

 

 

 

Do Theaghlach Conallach

 

Tá lúcháir ar Chomhairle Contae Dhún na nGall, Músaem an Chontae, Cartlann an Chontae, Seirbhís Leabharlainne an Chontae agus An Rannán Cultúir seoladh an fhoilseacháin dhátheangaigh úr saor in aisce is déanaí dár gcuid a fhógairt – Do Theaghlach Conallach.

Ní raibh am níos fearr riamh taighde a dhéanamh ar stair do theaghlaigh Dhún na nGall. Mínítear sa treoir úrnua seo na hacmhainní ginealais atá ar fáil taobh istigh den Rannán Cultúir agus liostaítear na hacmhainní agus eagraíochtaí eile atá in ann cúnamh a thabhairt duit do theaghlach Dhún na nGall a rianú.

Tá ríméad orainn go bhfuil Noel Cunningham, Conallach na Bliana agus Mairéad Ní Mhaonaigh, an ceoltóir mór le rá, linn leis an treoir úr seo a sheoladh a thabharfaidh cúnamh duit tús a chur le haistear do ghinealais Dhún na nGall. Ní bheadh a fhios agat cé nó céard atá i ndán duit!

Tá líon teoranta cóipeanna crua den leabhrán ar fáil ó Mhúsaem Chontae Dhún na nGall, An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall agus ón Lárleabharlann, Leitir Ceanainn, Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair, Leabharlann Phobail Bhun Cranncha, Leabharlann Phobail na mBailte Nasctha agus Leabharlann Phobail Bhun Dobhráin.

 

 

Is féidir an treoir a íoslódáil saor in aisce ar

Do Theaghlach Conallach

 

 

Your Donegal Family

 

The Donegal County Museum, County Archives and County Library Service, Culture Division, Donegal County Council, are delighted to announce the launch of  our latest free bilingual publication –Your Donegal Family.

There has never been a better time to research your Donegal family history.  This brand new guide explains the genealogy resources available within the Culture Division and lists other resources and organisations that can help you trace your Donegal family.

We are delighted to have Noel Cunningham, Donegal Person of the Year and Mairéad Ní Mhaonaigh,  acclaimed musician and singer to launch this free guide  to help you begin your Donegal genealogy adventure – you never know who or what you could discover!

There are a limited number of hard copies of this booklet available from Donegal County Museum, High Road, Letterkenny, Co Donegal and the Central Library, Letterkenny, Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair, Buncrana Community Library, Twin Towns Community Library, and Bundoran Community Library.

 

It is also free to download on

Your Donegal Family

Rate this Page

Select an option below

Map Services

 • winterweather Image
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Tourism Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO