Donegal County Council Logo

Menu

Home > Community > Sports Bursary Awards

Sports Bursary Awards 2023/2024

DUAIS-SPARÁNACHTAÍ SPÓIRT 2023/2024

Fáiltíonn Comhairle Contae Dhún na nGall roimh iarratais i leith gach spórt a n-aithníonn Spórt Éireann é, agus a ndéanann coiste náisiúnta rialaithe maoirseacht air, le haghaidh maoiniú ón Scéim Duais-Sparánachtaí Spóirt 2023/2024.

Tá daoine a rugadh, nó a bhfuil sainchónaí orthu, i gContae Dhún na nGall incháilithe lena gcás a mheas faoi na catagóirí seo a leanas:

Catagóir 1 – Oilimpeach Sinsearach/Den Chéad Scoth/Idirnáisiúnta. Catagóir 2 – Forbarthach.

Catagóir 3 – Seanfhondúir.

Nóta: Tá iarratais ó rannpháirtithe foirne spóirt neamh-incháilithe. Tá foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil ag:

Duais-Sparánachtaí Spóirt 2023/2024 Nótaí Treorach & Foirm Iarratais  trí ghlaoch ar (074) 9172445.

Is féidir foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur isteach trí r-phost chuig: [email protected] nó sa phost chuig: Duais-Sparánachtaí Spóirt, Rannán Forbartha Pobail, Comhairle Contae Dhún na nGall, Oileán an Stáisiúin, Leifear, Co Dhún na nGall.

Is é 1pm Dé hAoine 5 Aibreán 2024 an dáta deiridh le haghaidh iarratais chomhlánaithe. Measfar iarratais a gheofar i ndiaidh an ama/an dáta seo a bheith neamh-incháilithe.

 

SPORTS BURSARY AWARDS 2023/2024

Donegal County Council wishes to invite applications in respect of all sports recognised by Sport Ireland and overseen by a national governing body for funding from the 2023/2024 Sports Bursary Awards Scheme.

Individuals born or domiciled in County Donegal are eligible for consideration under the following categories:

Category 1 – Senior Olympic / World Class / International. Category 2 – Developmental.

Category 3 – Veteran.

Note: Applications from team sport participants are ineligible.

Application forms are available for download here:2023/2024 Sports Bursary Application Form Guidance Notes  or by phoning (074) 9172445.

Completed application forms can be submitted by email to: [email protected] or post to: Sports Bursary Awards, Community Development Division, Donegal County Council, Station Island, Lifford, Co. Donegal.

The closing date for receipt of completed applications is 1pm Friday 5th April 2024. Applications received after this time/date will be deemed ineligible.